• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта дає можливість усім учняму повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

Діти навчаються разом у звичайній школі.

Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.

Діти отримують можливість жити разом з батьками.

Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.

У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

Переваги для дітей без особливих потреб:

вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;

вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;

вчаться співробітництву;

вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги для родин:

Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.

Родини одержують підтримку з боку інших батьків.

Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.

Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

Переваги для вчителів та інших фахівців:

Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати в команді.

Інклюзія в нашій школі означає розкриття кожного учня.Інклюзія враховує потреби дітей,створюються спеціальні умови, підтримка, необхідні учням і вчителям для досягнення успіху.

Контингент дітей з особливими потребами нашої школи:

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у школі необхідно створити відповідні умови:

безперешкодний доступ до території та приміщень школи, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на візку, та дітей з вадами зору;забезпечення необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами навчання;

наявність кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного з відповідним корекційно-роздатковим обладнанням;

забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, учителями-дефектологами, учителями інклюзивного навчання (асистентами учителя).

Посібник «Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків»

Розробку посібника «Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків» здійснено в рамках діяльності науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с.

Мета посібника – відповісти на основні запитання про впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах системи дошкільної та загальної середньої освіти, які найчастіше виникають у педагогів і батьків. Посібник створено у формі запитань і відповідей. Відповіді на запитання містять посилання на основні законодавчі та нормативно-правові документи, інші літературні джерела, а також коментарі, які можуть не співпадати із зазначеними першоджерелами. Ми робимо це для того, щоб читачі краще зрозуміли суть інклюзії, а також віримо, що краще розуміння цього процесу приведе до нових, покращених змін як у законодавстві, так і у практиці.

Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник

Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник / Під заг. ред.Софій Н. З., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 66 с. ISBN 978-966-2432-33-6

Методичний посібник «Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребам» містить загальну інформацію про структуру індивідуальної програми розвитку, процес її створення, а також практичні приклади індивідуальних програм розвитку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Посібник стане ще одним корисним ресурсом для педагогів, батьків та інших фахівців.

Пандус у школі

У Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності визначені вимоги щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Тож аби отримати ліцензію, заклади освіти зобов’язані відповідати вимогам доступності. Для закладів освіти, які мають ліцензію, вимоги доступності необхідно виконати до 23.05.2021 року.

Кiлькiсть переглядiв: 240

Коментарi